سوال از ظریف وزیر امور خارجه 97/06/11

۱۳۹۷/۶/۱۹

همزمانی حضور وزیر امور خارجه با کنفرانس منافقین در فرانسه نفوذی ها و دوتابعتی ها در تیم مذاکرات هسته ای باند نیویورکی ها

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?f=190