• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵
با پیگیری جواد کریمی قدوسی صورت پذیرفت/

مکاتبه با وزیر محترم کشور و وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی در خصوص مشکلات شرکت "پدیده " و موسسه مالی اعتباری "میزان"