حوزه انتخابیه

شهروندان اولویت استفاده از امکانات در ایام پایانی ماه صفر را به زائران اختصاص دهند

۱۳۹۷/۸/۱۶

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: شهروندان مشهدی در روزهای پایانی ماه صفر اولویت استفاده از امکانات در شهر مقدس مشهد را به زائران اختصاص دهند.

اخبار نماینده

برخی بانک‌ها چراغ‌خاموش قوانین FATF را در کشور اجرا می‌کنند

۱۳۹۷/۸/۲۵

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت برخی بانک‌ها چراغ‌خاموش قوانین FATF را در کشور اجرا می‌کنند.