اخبار نماینده:

کریمی قدوسی: برخی نمایندگان در جشن سفارت انگلیس پای سفره گوشت خوک و مشروب بودند

۱۳۹۸/۲/۲۷

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: بنده در حال پیگیری این مسئله و کشف اسامی افرادی که در این مراسم حضور داشتند، هستم.  

حوزه انتخابیه:

بن بست طرح های بهزیستی و شهرداری مشهد در معبر گدایی

۱۳۹۸/۲/۲۱

در حالی که رسیدگی به معضل تکدی گری و مقابله با آن در شرح وظایف بسیاری از سازمان ها قرار دارد اما انگارهمت اساسی برای رفع این مشکل وجود ندارد.