سوال جواد کریمی قدوسی از قاضی زاده هاشمی _ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ / 0 نظر

شرکت سهامی آوای سلامت چه ارتباطی با مدیران و معاونین ارشد جنابعالی دارد ؟؟! خلاصه سوال: شرکت سهامی آوای سلامت چه ارتباطی با مدیران و معاونین ارشد جنابعالی دارد ؟؟! شرح سوال: ۱. این شرکت با رانت وزارتخانه به جمعی از مدیرا...

سوال جواد کریمی قدوسی از بیژن زنگنه _ وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ / 0 نظر

نقش شاه‌پری زنگنه در قراردادهای نفتی و مفاسد کلان در قراردادها چه بوده است ؟؟!   خلاصه سوال: نقش شاه‌پری زنگنه در قراردادهای نفتی و مفاسد کلان در قراردادها چه بوده است ؟؟! شرح سوال: شاه‌پری زنگنه، هم...

سوال جواد کریمی قدوسی از بیژن زنگنه _ وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ / 0 نظر

در پروژه برند سازی، افرادی ویژه از خانواده نفت و گاز؛ امتیازاتی را به دست آورده اند. خلاصه سوال: آخرین وضعیت برندسازی به کجا رسیده است ؟؟ شرح سوال: ۱. در پروژه برند سازی، افرادی ویژه از خانواده نفت و گاز؛ امتیازاتی را به...

  • 1
صفحه 1 از 1