خادم 12

سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶ / 3 نظر

گزارش عملکرد جواد کریمی قدوسی از فروردین ماه تا شهریور ماه 1396

خبرنامه شماره 7 (قرارداد های نفتی)

شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۶ / 3 نظر

گزارش خبری - اقتصادی از بیانات رهبر معظم انقلاب ، نماندگان مجلس و علما پیرامون قرارداد جدید نفتی با شرکت توتال

خبرنامه شماره 6 (ویژه انتخابات ریاست جمهوری)

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ / 3 نظر

خبرنامه سیاسی شماره 5 (اشتباهات مکرر دستگاه دیپلماسی)

یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ / 3 نظر

گزارش خبری - سیاسی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون استکبار ستیزی و نقض عهد آمریکایی ها در اجرای برجام ، اشتباهات دستگاه دیپلماسی در سیاست خارجی و پاسخ بخشی از تکذیب های مکرر وزارت امور خارجه در ادوار مختلف

خبرنامه سیاسی شماره 4 (برجام)

چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ / 3 نظر

گزارش خبری - سیاسی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون نقض عهد آمریکایی ها در اجرای برجام و دیدگاه ها و نظرات جواد کریمی قدوسی در خصوص شرایط کنونی برجام

  • 1
  • 2
صفحه 1 از 2