خبرنامه شماره 7 (قرارداد های نفتی)

شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۶ / 3 نظر

گزارش خبری - اقتصادی از بیانات رهبر معظم انقلاب ، نماندگان مجلس و علما پیرامون قرارداد جدید نفتی با شرکت توتال

خبرنامه شماره 6 (ویژه انتخابات ریاست جمهوری)

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ / 3 نظر

خبرنامه سیاسی شماره 5 (اشتباهات مکرر دستگاه دیپلماسی)

یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ / 3 نظر

گزارش خبری - سیاسی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون استکبار ستیزی و نقض عهد آمریکایی ها در اجرای برجام ، اشتباهات دستگاه دیپلماسی در سیاست خارجی و پاسخ بخشی از تکذیب های مکرر وزارت امور خارجه در ادوار مختلف

خبرنامه سیاسی شماره 4 (برجام)

چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ / 3 نظر

گزارش خبری - سیاسی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون نقض عهد آمریکایی ها در اجرای برجام و دیدگاه ها و نظرات جواد کریمی قدوسی در خصوص شرایط کنونی برجام

خبرنامه اقتصادی شماره 3 (فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان)

دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵ / 3 نظر

گزارش خبری - اقتصادی ازدیدگاه ها و نظرات نمایندگان مجلس ، مسئولین در حوزه فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان و بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون مساله فساد

خادم 11

شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۵ / 3 نظر

گزارش عملکرد جواد کریمی قدوسی در تعطیلات دوم تابستانی مجلس شورای اسلامی شهریور ماه 1395

  • 1
  • 2
صفحه 1 از 2