وعده سر خرمن

    اروپا عجین شده است با وعده های سر خرمن، بازی کثیف سیاستمداران اروپایی همچنان تیم فشل و ناامید ایران را با یک بیانیه بی‌اساس در پشت درب‌های وعده و وعید بر روی یک پا نگه داشته است.

  • وعده سر خرمن