میراث امام

    مردود شدن لایحه CFT به صورت کامل از سوی شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضربه‌ای قانونی و انقلابی به پیکره آمریکا بدعهد و اروپای دغلباز و سازشکاران داخلی وارد ساخت، او عهدنامه پاره کرد و دیگری پنج‌ماه روحانی و ظریف را برای سازش در راه تهران و فرانسه به فرسایش کشاند.

  • میراث امام