نماد استکبارستیزی

    سیزدهم آبان ما از قدیم نماد استکبارستیزی بوده اما دشمن می‌‌خواهد این روند را معکوس کند تا ملت دست از شعار ۴۰ ساله مبارزه با استکبار بردارد اما خواهیم دید که دقیقا عکس این موضوع امسال محقق می‌شود و مردم با تاسی به اربعین سیلی محکمی به دشمن خواهند زد.

  • نماد استکبارستیزی