آیت الله العظمی یزدی (زید عزه)

    اگر کسی مانند این بزرگواران توسط زنجیره‌ای‌ها مورد هجمه قرار نگیرند باید شک کنیم.

  • آیت الله العظمی یزدی (زید عزه)