ألمُؤمِن لاَ یُلسَعُ مِن جُحرٍ مَرّتَینِ

    تضمین های FATF از جنس تضمین های برجام و کارنامه های شکست خورده

  • ألمُؤمِن لاَ یُلسَعُ مِن جُحرٍ مَرّتَینِ