کمپین ما اجازه نمی‌دهیم

    جمعی از نمایندگان مجلس ضمن لبیک به فرمایشات رهبر انقلاب به کمپین ما اجازه نمی‌دهیم پیوستند.

  • کمپین ما اجازه نمی‌دهیم