دیدار با تشکل های دانشجویی مشهد مقدس

    دیدار صمیمانه نماینده مردم مشهد و کلات با تشکل های دانشجویی مشهد مقدس و بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات ایشان.

  • دیدار با تشکل های دانشجویی مشهد مقدس
  • دیدار با تشکل های دانشجویی مشهد مقدس
  • دیدار با تشکل های دانشجویی مشهد مقدس
  • دیدار با تشکل های دانشجویی مشهد مقدس