مسجد الغدیر مشهد مقدس

    جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع نمازگزاران و مردم منطقه خیام شمالی مشهد مقدس - مسجد الغدیر، سال 1396

  • مسجد الغدیر مشهد مقدس
  • مسجد الغدیر مشهد مقدس
  • مسجد الغدیر مشهد مقدس
  • مسجد الغدیر مشهد مقدس
  • مسجد الغدیر مشهد مقدس
  • مسجد الغدیر مشهد مقدس
  • مسجد الغدیر مشهد مقدس