نشست هم اندیشی طرح ولایت

    جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ دانشجویی در نشست طرح ولایت طلاب و دانشجویان، تابستان 97