بسیج طلاب مشهد مقدس

    حضور جواد کریمی قدوسی در جمع طلاب و روحانیون بسیج مشهد مقدس

  • بسیج طلاب مشهد مقدس
  • بسیج طلاب مشهد مقدس
  • بسیج طلاب مشهد مقدس