بازدید کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه فجر طبرسی

    جواد کریمی قدوسی،نماینده مجلس شورای اسلامی از مجتمع فجر طبرسی یکی از پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم منطقه 2 بازدید کرد. به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه جلال قربانی، شهردار و جمعی از مسوولین منطقه از مجتمع فجر طبرسی یکی از پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم منطقه 2 بازدید کردند.

  • بازدید کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه فجر طبرسی
  • بازدید کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه فجر طبرسی
  • بازدید کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه فجر طبرسی
  • بازدید کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه فجر طبرسی
  • بازدید کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه فجر طبرسی
  • بازدید کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه فجر طبرسی