مجلس در مورد دو تابعیتی ها لیستی حدود ۱۰۰نفر از چهره های مختلف در سمت های بالا تهیه کرد


۱۳۹۷/۷/۴

کریمی قدوسی در برنامه رادیویی بدون خط خوردگی: مجلس لیستی حدود ۱۰۰نفر از چهره های مختلف در سمت های بالا،تهیه کرد. ارزیابی بنده این است که دوتابعیتی ها چندین برابر این تعداد هستند.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=80