زمزمه هایی به گوش ما رسیده است که برخی از معاونین وزارت خارجه در حال تئوری پردازی درخصوص بازدید غرب از مراکز نظامی هستند

۱۳۹۶/۸/۱

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?a=74