برای کسب سعادت یک ملت باید اطاعت و اطاعت پذیر باشد.

۱۳۹۵/۵/۱۸

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?a=5