تنها دوقطبی موجود فقط انقلاب و ضد انقلاب است.

۱۳۹۶/۱/۲۷

سخنرانی در جمع معتکفین مشهد: تنها دوقطبی موجود فقط انقلاب و ضد انقلاب است و هرگونه دوقطبی دیگر دسیسه دشمن است

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?a=46