نقش اول در اداره حکومت از آن مردم است

۱۳۹۶/۱/۲۶

سخنرانی در مسجد علی ابن ابیطالب(ع): نقش اول در اداره حکومت از آن مردم است زیرا این مردم هستند که مسئولین خود را انتخاب می کنند.

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?a=45